alt
KAURA FYR HAR VENNER
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Søndag 1. april ble Kaura fyrs venneforening stiftet. Det skjedde i Møllestua på Bessaker­fjellet. Foreningen vil arbeide for å ta vare på fyret, betongnaustet og kaia, og bidra til at flest mulig enklest mulig kan få besøke stedet.

Initiativtaker og ildsjel bak «Kauras venner» er Thore Erling Pettersen i Bessaker. Pettersen har arbeidet med planer om ny bruk for fyret på Kaura (Roan kommune, Sør-Trøndelag) i mange år. Fyret ligger på en holme ut mot Kaurafjorden, utsatt mot sterk sjøgang. Landingsforholdene er vanskelige, og ulike adkomstmåter som helikopter, oppheisbare flytebrygger og forskjellige kranløsninger har vært diskutert.

Støpejernsfyret – 22 meter – ble reist i 1931, som det nest siste fyret i landet, og det siste støpejernsfyret (på steinsokkel). Bare Anda fyr (Øksnes kommune, Nordland) er yngre (1932). Fyret på Kaura skulle først og fremst sikre fiskere trygg innseiling fra Frohavet og Folda, gjennom Kauraleia. På grunn av beliggenheten ble fyret bygd uten familiebolig. Fyrvokteren, assistenten og reserve­assi­stenten hadde sine rom og fellesrom i tårnet. Stasjonen ble avbemannet i 1959, og er fredet etter Lov om kulturminner. Det opprinnelige franske linseapparatet står fortsatt i tårnet, og mange opprinnelige bygningsdetaljer er intakte i boligdelen. Kystverket brukte om lag én million kroner på vedlikehold av stedet i 2006.