Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

 Kulturminnedagen, som er en del av Europarådets Europeiske Kulturminnedager (European Heritage Days). har gitt Kulturminnedagens pris 2011 til Kystlaget Salta og Kjerringøy Markedsråd for programmet: Skatter og spor i Kystkultur – Kjerringøy før handelsstedets tid Selve utdelingen finner sted under arrangementet på Kulturminnedagen 11. september. Seks store nordlandsbåter og flere veteranskøyter skal frakte publikum til fraflyttede Karlsøya, et viktig markedssted og senter for handel i Nordland i middelalderen. —Et spennende program med bred appell, sier Torveig Dahl, leder for Nasjonalkomiteen for Kulturminnedagen i Norge. Komiteen har hatt en krevende oppgave, det var rekordmange påmeldte arrangement i år. I mengden av gode program synes vi likevel arrangementet på Kjerringøy markerte seg ved bredde, nytenkning og solid samarbeid mellom ulike aktører i lokalmiljøet. Her samarbeider både frivillige, næringsliv og kommunen og museet om et flott program – gratis og åpent for alle! Arrangementet er også helt i tråd med årets tema: ”Skjulte skatter, spor i landskapet”.

Premien består av 30 000 kr og et diplom. På grunn av årets mange sterke bidrag til konkurransen om Kulturminnedagens pris har nasjonalkomiteen i år også valgt å gi hederlig omtale og premie på 10.000 kr til:

          Rørosmuseet og Historielagene i i Røros, Os i Østerdalen, Tolga, Vingelen, Ålen og Haltdalen for programmet  Frå jernblestring til kølbrenning, spor etter eldre næringsveier i Rørosregionen”

 

          Fjell kommune og Fjell Kulturminnelag for ”Kulturminnesafari i Fjell – Rydd eit kulturminne”

 

Dette er noen av de mer enn 130 ulike aktivitetene som vil foregå søndag 11. september landet rundt. Kulturminnedagen i Norge er en del av de Europeiske Kulturminnedagene, som på initiativ fra Europarådet markeres over hele Europa i september hvert år. I Norge er Kulturminnedagen organisert i samarbeid mellom Miljøverndepartementet ved Riksantikvaren, Kulturrådet, Museene og de frivillige kulturvernorganisasjonene. Torveig Dahl er leder for Nasjonalkomiteen som har det overordnede ansvaret, og Norges Kulturvernforbund har koordineringsansvar.

 

Mer om programmet på Kjerringøy: www.kjerringoy.info