Etter mer enn 20 år som nasjonalparkfyrforvalter på Torungen fyr, så har Knut Mørland av helsemessige årsaker bestemt seg for å "pensjonere" seg. Foto: Norsk Fyrforening

I mer enn 20 år har Knut Mørland tatt i mot små og store gjester på Torungen fyr. For mange har Knut vært synonymt med fyret på Store Torungen og fyrsaken nasjonalt.

– Alt har sin tid. Helsa er ikke lenger på topp og da er jeg kommet til at det er på tide å gi seg, forteller en beveget nasjonalparkfyrforvalter Knut Mørland.

Knut Mørland brenner for fyr og fyrsaken – som på landsmøtet til Norsk Fyrforening i fjor vår. Foto: Norsk Fyrforening

Hjemme fra stua i Fevik kan han se til fyrene han setter så høyt – og som han har betydd mye for. Vinter og vår, sommer og høst har Knut Mørland vært å finne på Torungen. Det er mange tusen gjester han har tatt imot og traktert med kaffe, saft og kjeks – ytterst i havgapet. Ja, selv fuglene på Store Torungen har nydt godt av hans traktement.

Knut Mørland har omsorg for alle. Fuglene på Torungen behandler han like godt som alle to-beinte gjester. Foto: Norsk Fyrforening

Legende

– Knut Mørland er en legende innen fyrbevegelsen. Han har betydd og betyr fortsatt mye for fyrsaken. Vi er svært takknemlig for Knuts evne til å se bruken av fyrene i et nasjonalt perspektiv. Han har bidratt til å trekke de store linjer helt fra Norsk Fyrforening ble stiftet for mer 26 år siden og frem til idag, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Knut Mørland viser Norsk Fyrforenings daglige leder, Henriette Marie Skjæveland, rundt i Pollen i Arendal. Foto: Norsk Fyrforening

Knut Mørland har i løpet av sine år på Torungen tatt imot flere tusen gjester, passet på sau og fugl og delt små og store øyeblikk fra de «tvende fyr». Nå har helsen satt en stopper for «Knut på fyret».

Vemodig

– Det er vemodig at Knut Mørland gir seg som aktiv fyrforvalter, men vi i Norsk Fyrforening er glade for at han fortsatt er engasjert i det å øke bevisstheten om viktigheten av at fyrene er tilgjengelig for allmennheten. Han er en  stor inspirator for oss alle, sier styreleder Sven Gj. Gjeruldsen.

Knut Mørland treffer mennesker han kjenner over alt. Her er han – sammen med Norsk Fyrforenings Henriette Marie Skjæveland – i samtale med Forsvarssjefen, general Eirik Kristoffersen. Foto: Norsk Fyrforening

Knut Mørland ble etter en tur på Torungen rammet av slag i fjor vinter. – Jeg er fortsatt delvis lam i venstre side og er ikke i stand til å være fyrforvalter eller å kjøre båt med gjester til fyret, forteller Knut Mørland fra sitt hjem på Fevik.

Celebre besøk

Han kan se tilbake på mange hyggelige øyeblikk med besøk av statsråder og stortingsrepresentanter. Han har deltatt i flere TV-innspillinger, arrangert konserter og hyggelige selskap på fyret. – Selv om jeg nå gir meg som fyrforvalter, så er jeg sikker på at Torungens Venner vil fortsette driften i god fyrånd til glede for store og små, avslutter Knut Mørland.

Tusenvis av gjester har nasjonalparkfyrforvalter Knut Mørland bragt ut til Torungen fyr. Foto: Norsk Fyrforening