Kontingent10f
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Årlig arrangeres det et møte mellom kystledorganisasjonene, Kystverket og Kystverkmusea. Også Norsk Fyrhistorisk Forening er representert, som medlem av Kystledgruppen.

Møtet er i år satt til 17. juni i Forbundet Kysten sine lokaler i Oslo.

Her vil det bli tatt opp saker som er relevante også for driftingen av fyrstasjoner og for det frivillige arbeidet som er i gang eller planlegges rundt fyrstasjonene. Kystverkets representant vil blant annet orientere om arbeidet med forvaltningsplaner rundt fyreiendommene. Derfor oppfordrer vi våre medlemmer å komme med innspill og spørsmål til oss, som vi kan ta videre med oss i møtet. Det kan f.eks. være spørsmål om tekniske utfordringer, spørsmål om vedlikehold og finansiering eller innspill som går på drifting mer generelt og kommunikasjon med etaten.

Frist for innspill er 27. mai, og send disse til Norsk Fyrhistorisk Forenings epost info@fyr.no.

Heidi Eikremsvik