Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Fiskeri- og kystdepartementet har delt ut kulturmidler for 2010. Det er en glede å kunne fortelle at NFHF fikk 350 000 kr til det frivillige arbeidet for fyrene. Midlene til NFHF er øremerket videre utvikling av nettstedet fyr.no og en deltidsstilling.

 

Styret i NFHF er svært glad for tildelingen. Vi velger å se dette som Fiskeri- og kystdepartementets anerkjennelse av det arbeidet foreningen har gjort for å forene alle gode krefter – frivillige foreninger, kommuner, museer, private eiere og alle fyrvenner –  for vern om og ny bruk av fyrene. Støtten gjør det mulig å opprette et sekretariat i NFHF med en deltids­stilling – et avgjørende steg for å sikre kontinuitet og videre vekst i foreningen. Det er en støtte og et håndslag vi gjerne heiser flagget på Vingleia for!