Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Norges Kulturvernforbund inviterer alle lag, foreninger, kommuner og kulturinstitusjoner til å være med og markere Kulturminnedagen 2011. Det skjer søndag 11. september.

Målet med dagen er å markere mangfoldet i kulturarven – verneverdige bygninger, miljøer, kulturlandskap, gjenstander, sagn og fortellinger, gjerne knyttet til en tur til sjøs eller til lands. De lokale deltakerne bestemmer selv hva de vil fokusere på.

Årets tema for Kulturminnedagen er ”Skjulte skatter. Spor i landskapet”.

 

Arrangementet må være på selve dagen. Det vil bli delt ut en pris på 30 000 kr for det programmet som best synliggjør årets tema. Ved utdelingen vil det bli lagt vekt på følgende kriterier:

Programmet skal være viet årets tema

Programmet skal omfatte kulturminner (helst både materielle og immaterielle)

Programmet bør oppvise bredde i samarbeid.

 

Mer fakta om Kulturminnedagen, samt påmeldingsskjema, finnes her: www.kulturminnedagen.net

 

Påmeldingsfrist (med ferdig program): 15. juni