staveneset folkeliv
Nå kan du søke midler til friluftsårsaktiviteter. (Foto: Reidun Brandvik, Stavenesets venner)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Kulturminnedagene 2015 blir arrangert 12.-20. september. Tema blir Nabolag: mennesker, kulturminner, historie.

I år oppfordres alle arrangører til å fokusere på sitt eget nabolag med dets historie, mennesker, aktiviteter og fysiske kulturminner. Det å kjenne sin helt lokale historie er viktig både for personlig identitet og lokalsamfunn. I hverdagen glemmer man fort skattene i nærmiljøet, og Kulturminnedagene skal være en anledning til å vise dem fram, skriver Kulturvernforbundet på sine nettsider.

Litt om mulighetene som ligger i dette temaet:

  • Det er mange frivillige organisasjoner som har sitt virke i nabolag landet rundt. Kulturminnedagene i 2015 kan være en anledning til å vise fram alle de lokale kulturvernorganisasjonene og deres historie. Kanskje kan noen ta initiativ til at alle organisasjonene kan ha stands på torget eller grendehuset en dag under kulturminnedagene?
  • I 2015 er det Friluftslivets år. Fokusområder i FÅ15 I 2015 er nærmiljø, fritidsfiske og kulturminner. Kulturminnedagene vil slå et slag for de gode opplevelsene i nærmiljøet som kombinerer frisk luft og kulturarv.
  • 2015 er også Det europeiske år for industriell og teknisk kulturarv. Hvilke historiske spor finner vi i nabolaget etter lokalt næringsliv og industri?
  • Nabolaget har også en infrastruktur for transport og samferdsel. Det kan være både veier, jernbane, trikk, ferjer og andre ferdselsårer. Hva med den gamle rutebussen som gikk i gata her vi bor?
  • I alle nabolag vil det være folk som har kommet flyttende til. Disse må trekkes med i nabolagets historie og i den lokale kunnskapsoverføringen. Kulturvernet skal være en inkluderende bevegelse!
  • Kulturminnedagene i Norge er en del av de europeiske Kulturminnedagene (European Heritage Days), med aktiviteter i hele Europa. Over 20 millioner mennesker er besøkende hvert år, og det er titusener av aktiviteter og arrangement. Kulturminnedagene i Norge er derfor også en flott mulighet til å trekke fram en europeisk dimensjon i den lokale kulturarven. Hva slags innflytelse har våre naboland og immigranter fra ellers i Europa hatt på vårt nabolag?

Registrering til årets Kulturminnedager åpner 5. januar. Følg med på Kulturvernforbundets nettsider og Facebook-side for mer informasjon om frister, priser etc.