alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Norsk Kulturminnefond har nå kunngjort første søknadsfrist i 2011 for tilskudd fra fondet. Søknader som skal behandles i første runde, må være poststemplet seinest 1. februar 2011. Fristen er definitiv, og søknadene blir behandlet slik de er ved fristens utløp. 

Kulturminnefondet har følgende satsingsområder i 2011:

Industrikultur

By og tettsted

Kystkultur

 

Det vil bli fordelt til sammen ca. 53 mill kr i 2011, hvorav 20 mill er øremerket fredete bygninger i privat eie og 5 mill er øremerket oppfølging av Verdiskapingsprogrammet. Ved første tildeling fordeles ca. 70 % av midlene, til høsten (etter 2. frist 1. september) ca. 30 %.

 

Søknadsskjema, veiledning og annen informasjon finnes på www.kulturminnefondet.no .