alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Torsdag 11. mars ble de nye kontorlokalene til Norges Kulturvernforbund i Øvre Slottsgate 2b i Oslo offisielt åpnet. NFHF er medlem i Norges Kulturvernforbund, og var til stede ved begivenheten.

I ekte kulturminneånd var snora som skulle ”kappes”, et spesiallaget hoppetau fra Norges Husflidslag, og i stedet for saks var det tollekniv som ble brukt. Stats­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­sekretær Heidi Sørensen (bildet) fra Miljøverndepartementet fikk æren av å gjøre jobben. Riksantikvar Jørn Holme var også til stede, og begge ønsket til lykke med fellesskapet og samlokaliseringen.

 

I de nye lokalene er det kontorplass til flere av de 19 kulturbevarende orga­nisa­sjonene (med rundt 190 000 medlemmer) som er medlemmer i paraplyorgani­sasjonen Norges Kulturvernforbund. Forbundet arbeider for å styrke kulturvernets rolle i norsk samfunnsliv, ved å øke kjennskapen til og interessen for historie og kulturvern samt bedre rammevilkårene for det frivillige kulturvernet.

 

8 organisasjoner har allerede fått faste kontorer i lokalene. Dersom NFHF lykkes med å få den grunnstøtten styret har søkt Fiskeri- og kystdepartementet om, vil vi etablere fast sekretariat i kontorfelles­skapet. Vi vil der kunne dra nytte av synergieffekten ved samlokaliseringen – så som felles møtelokaler, kontorhold, samarbeide over organisasjonsgrensene, myndig­hetskontakt m.m.

 

Les mer om Norges Kulturvernforbund her.