Billedkunstner Ørnulf Opdahl er av de som har bidratt til opplevelsessenteret på Alnes fyr. Her i møte med Norsk Fyrforenings daglige leder, Henriette Marie Skjæveland. Foto: Norsk Fyrforening

Uten kunstnerparet Sidsel Colbjørnsen og Ørnulf Opdahl ville trolig ikke Alnes fyr hatt et fantastisk opplevelsessenter. Sammen med ildsjeler som Inge Westad i Velforeninga Alnes fyr, har de jobbet for å gjøre Alnes fyr til et kulturelt møtested for generasjoner i alle aldre.

-Vi var en gruppe som fryktet at fyret skulle bli solgt til private, Derfor engasjerte vi oss og fikk med oss kommunen. Kommunen kjøpte bygningen utenom selve fyrtårnet, og leide disse videre til oss, forteller styreleder Inge Westad i Velforeninga. For kort tid siden tok han i mot Norsk Fyrforenings daglige leder Henriette Marie Skjæveland og foreningens styreleder som besøkte Alnes. – Styret er opptatt av øke kontakten med våre medlemsfyr og da var det naturlig å legge et besøk til Alnes, når vi først var i Ålesunds distriktet, sier Skjæveland.

Inge Westad tok imot Norsk Fyrforenings daglige leder, Henriette Marie Skjæveland. Foto Norsk Fyrforening

Inge Westad har siden starten vært en drivkraft på Alnes. Han var også i mange år sentral i ledelsen av Norsk Fyrforening. -Vi har fått utrettet mye, men det gjelder å stå på fortsatt for fyr og fyrsaken, sier Westad. Han understreker viktigheten av den frivillige innsatsen som daglig legges ned på dugnad – på Alnes og andre norske fyrstasjoner. -Uten dugnadsinnsats og frivillige ildsjeler ville fyrstasjoner gå tapt. Fyrene har betydd – og betyr – mye for norsk kystkultur.

På Alnes var lokalbefolkningen framsynte og tidlig ute. Stiftelsen Alnes Fyr ble etablert og man fikk støtte gjennom det statlige SAM-prosjektet til omfattende innvendig restaurering av fyrvokterboligen i 1993. . Målet var å gjøre fyret tilgjengelig for allmenheten. Ildsjelen ga aldri opp, men sto på for å finne nye løsninger. Dugnadsinnsatsen ga resultater. Folk strømmet til fra fjern og nær for å ta det karakteriske fyret i øyesyn. Folkevandringen førte til stor slitasje på de gamle bygningene. Noe måtte gjøres og man måtte tenke nytt. Ideen om et opplevelsessenter i tilknytning til fyret ble sådd og i 2016 sto det nye senteret klart til å ta imot gjester fra fjern og nær. Senteret holder helårsåpen kafé med hjemmelagde kaker og tradisjonsmat fra kysten, og har et flott kunstgalleri. Kystverket har en utstilling i kaféen som viser noen av Kystverkets installasjoner og mange oppgaver.  

Tre fyrentusiaster utenfor atelieret til Ørnulf Opdahl. Fra venstre Inge Westad, Henriette Marie Skjæveland og Ørnulf Opdahl. Foto: Norsk Fyrforening

Man har klart å kombinere gammelt og nytt uten å ødelegge det unike kystkulturmiljøet på Alnes.

Selv om Alnes fyr er i full drift er det mulig å komme inn i selve fyrtårnet. – Her i fyrtårnet har Ørnulf Opdahl en permanent utstilling av 100 akvareller og skisser. En samling som kunstneren har gitt som gave til prosjektet Alnes fyr, forteller Inge Westad.

Ørnulf Opdahl viser Norsk Fyrforenings daglige leder noe av sin kunst. Foto: Norsk Fyrforening

Kunstneren selv er beskjeden på egne vegne når det gjelde den storslåtte gaven. Han er mer opptatt av hva folket på Godøya har fått til i fellesskap på Alnes Fyr. Velvillig tar han i mot ledelsen i Norsk Fyrforening og Inge Westad i sitt atelier. Hver eneste dag jobber Opdahl med nye kunstverk – ofte inspirert av havet og kystfolket. -Det er noe helt spesielt med Opdahls kunstverk. Bare det å få gå rundt i hans atelierer er en unik opplevelse, sier Skjæveland.

Alnes fyr. Foto: Norsk Fyrforening

Hun kan ikke få fullrost Ørnulf Opdahl og kona Sidsel Colbjørnsen nok for deres engasjement for fyrsaken.

Fyrtjenesten på Alnes startet i 1852 med en privat lykt – der fyret i dag står. I 1872 ble det bygget fyrstove på 5 ganger 5 alen (dagens kjøkken i fyrmesterboligen) I 1876 det utvidet med tre rom og var for første gang en kombinert fyrlykt og familiebolig.

I 1937 bygde man dagens karakteriske fyrtårn ved siden fyrvokterboligen.

I fyrtårnet på Alnes kan man se nærmere på en rekke arbeider av billedkunstner Ørnulf Opdahl. Foto: Norsk Fyrforening

På sommertid er det mulig å besøke den originale fyrvokterboligen. Her finnes en utstilling om fyrets historie, sommerkafé og skiftende kunstutstillinger. – Her i fyrmesterboligen leier vi ut til selskaper. Vi har forsøkt å beholde boligens opprinnelig preg, forteller Inge Westad, mens han viser Norsk Fyrforenings ledelse rundt.

Alnes fyr ruver i tettbebyggelsen. Foto: Norsk Fyrforening

Senteret er bygget inn i gressbakken mellom fyret og havet. Selv om senteret inneholder både galleri, utstilling og kafé, er det bygget inn i naturen, slik at det nesten går helt i ett med landskapet. – Rent visuelt går opplevelsessenteret inn i landskapet på en fantastisk måte. Det kan ikke gjøres mer nennsomt enn dette, og samtidig få så mye utav det, sier Inge Westad mens han sammen med Norsk Fyrforenings daglige leder, Henriette Marie Skjæveland skuer utover landskapet og storhavet fra toppen av fyrtårnet på Alnes.