Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Frivillighet Norge tilbyr kurs for kvinner som kan tenke seg å ta på seg styre- og lederverv i frivillige organisasjoner.

Medlemsoversikter viser at frivillige organisasjoner har en stor andel kvinner som medlemmer. Kvinnene innehar likevel etter måten få styre- eller lederverv. Dette ønsker Frivillighet Norge å bøte på, blant annet for å beholde kvinnene i organisa­sjonene.

 

Kurset holdes lørdag 22. januar i Frivillighet Norges lokaler i Oslo. Les mer om kurset, innhold, sted, kostnader og påmelding her.

 

Kvinneandelen i NFHFs styre er per i dag vel 55 % (5 av 9 styremedlemmer).

Bildet viser en tilsynelatende målrettet, frivillig kvinnelig styreleder på veg mot Haugjegla fyr i anledning kronprinsbesøket våren 2008.