Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Hån dverker eller eier av verneverdig bygg? Nå er det klart for kurs i restaurering av gamle vinduer. Kurset gir en introduksjon i restaurering av vinduer i verneverdige bygg. Kurset passer for håndverkere og nevenyttige eiere av fredete og verneverdige bygninger.

 Bod ø kommune ønsker at eiere av verneverdige bygg skal øke kompetansen sin. Kommunen bidrar med kurs som gir en grunnleggende innføring i hvordan man kan sette i stand vinduer etter antikvariske retningslinjer. Det finnes mange gode grunner for å restaurere vinduer:
Vinduene er viktige for verneverdige bygninger.
Gamle vinduer har både et annet uttrykk og en annen kvalitet enn moderne vinduer.
Fasader på hus endres vesentlig med innsetting av nye vinduer.
Reparasjon av vinduer er ofte både den beste og mest miljøvennlige løsningen.
Kurset er et samarbeid mellom Bodø kommune ved Bygningsvernprosjektet i Skjerstad, Fortidsminneforeningen og Nordlandsmuseet.

Første kursdag 10 oktober er på Nyholmen fyr, Bodø. Foto: Riksantikvaren