I fjor høst overtok Møkkalassets Venner ansvaret for den nedlagte fyrlykta på Vestre Kvaknes i Kilsund utenfor Tvedestrand. 

Lørdag var det befaring på lykta for å se hvilke tiltak som må gjøres for å stanse forfallet på lykten som siden 1888 har vist tygg seilas fra øst til vest. Lykten ble tent samme år som Ytre Møkkalasset fyrstasjon ble satt i drift.

– Vi var ute på fyrlykta for å se hva vi skal gjøre for å hindre ytterligere forfall. Fyrlyktene i vårt distrikt er kystkulturminner som det er viktig å ta vare på for ettertiden. Dette er bakgrunnen for at Møkkalassets Venner har engasjert seg for å ta vare på de tre fyrlyktene i vårt nærområde. 

I fjor høst ble det inngått en leieavtale om Kvaknes-lykta med Kystverket og oss, sier leder Sven Gjeruldsen i Møkkalassets Venner.

Kystverket er i full gang med å installere nye navigasjonsinnretninger langs leia fra Kristiansand til Risør. En del av dette arbeidet er å erstatte de gamle fyrlyktene med moderne lykter som markerer leia. 

Reaktiveringen av Ytre Møkkalasset som aktiv fyrstasjon i fjor høst, var en del av dette arbeidet.  Møkkalassets Venner sa seg villig til å overta ansvaret for vedlikehold av lyktene på Kvaknes og på Havneholmen, ved innløpet til Oksefjorden og Tvedestrand by. 

– Vi er glade for at Kystverket lot oss få beholde disse to lyktene, og at de sa ja til at lykta på Kvaknes kan bli stående. Fyrlykta på Havneholmen er tatt bort, men den vi bli satt opp ved klubbhuset til Flosta Motorbåtforening. Lyktehuset blir nå sandblåst og malt på Nymo i Grimstad, før det settes opp ved klubbhuset på Padda på Tverdalsøy, forteller Gjeruldsen.

Den tredje fyrlykta, Viklykta ved Holmesund, er fortsatt i aktivt drift og det er venneforeningen fornøyd med.

Mindre skader

Befaringen på Kvaknes-lykta viste at man må bytte ut noe bordgang, forsterke fundament, pusse ned og male innvendig. 

– Heldigvis er det ikke så mye som må gjøres. På sikt håper vi å kunne reetablere broen ut til fyret, slik at det blir enklere for turfolket å komme helt ut, legger Gjeruldsen til.

Møkkalassets Venner har overtatt ansvaret for fyrlykta på Kvaknes i Kilsund og nå har venneforeningen vært på befaring for å se hva som må gjøres av arbeid der ute for å holde fyrlykten i hevd som kystkulturminne. Fra venstre: Geir Stiansen, Jonas M. Westby, Pieter Spilling og Hans Olav Sørensen. Foto: Skibsaksjeselskapet Hesvik
Møkkalassets Venner tar tak for å stanse forfallet på fyrlykta ved innløpet til Kilsund. Foto: Skibsaksjeselskapet Hesvik