Lindesnes Fyrstasjon
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Foto: Riksantikvaren

Økt aktivitet og økt markedsføring har gitt stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum et positivt årsresultat for 2010. For fjoråret bidro Vest-Agder fylkeskommune med et tilskudd på 1,76 millioner kroner. I tillegg bidro fylkeskommunen med kompetanse, lønnsmidler og driftsmidler knyttet til utvikling av virksomheten tilsvarende ett årsverk. Dette var prissatt til 833 000 kroner. Dessuten mottok museet ytterligere 125 000 kroner som tilskudd til sine bidrag inn i interreg-prosjektet Fremtidskyster. Stiftelsens budsjett for 2010 var på 8,3 millioner kroner. Regnskapet viser et årsresultat på rundt 110 000 kroner. Stiftelsen har en egenkapital på nærmere 1,4 millioner kroner, heter det i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Fylkeskommunens samarbeid og bevilgninger av midler til Lindesnes Fyrmuseum skal bidra til at museet opprettholdes og utvikles som en av landsdelens viktigste kulturaktører. Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum ble opprettet i 1992 for å ivareta Lindesnes Fyrstasjon som kulturminne. I 2000 ble Lindesnes fyr valgt av fylkestinget til Vest- Agders tusenårssted. Det ble bygget et nytt formidlingsanlegg inne i fjellet under fyret. 2009 var første driftsår, hvor Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum hadde formell status som hovedsete for Kystverkets etatsmuseum, Kystverkmusea.  

Vest-Agder fylkeskommune har siden stiftelsen opprettelse hatt det faglige ansvaret for den antikvariske og kulturhistoriske delen av stiftelsens virksomhet. Det er også formalisert en samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Lindesnes Fyrmuseum om tilbud for den Kulturelle skolesekken i Vest-Agder. Alle 7. klassinger i fylket får tilbud om et dagsbesøk med faglig innhold ved museet. Nærmere 2 500 elever besøkte museet i 2010. Tilbudet ved museet er valgt ut som representant for Vest-Agder i Kulturdepartmentets bok om bredden i Den kulturelle skolesekken, som del av 10 års markeringen av programmet i 2011.

Omkring 80 000 mennesker besøker fyret hvert år. Antallet har økt sammenlignet med året før. Gruppebesøket har økt fra 80 til 109 grupper. I 2010 har fyrmuseet hatt fokus på profesjonell markedsføring og styrkning av kvaliteten i opplevelsen ved besøk på museet.