alt
Ombygd maskinhus på Kvassheim. Bilde: Jæren Friluftsråd
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Friluftsfyret Kvassheim (Hå kommune, Rogaland) tar form. I 2004 skrev Jæren friluftsråd under en forvaltningsavtale med Kystverket. Siden da har friluftsrådet hatt ansvar for planlegging, rehabilitering, tilrettelegging og drift av fyret.

Kvassheim fyr ligger langs turvegsystemet Nordsjøløypa. Fyret er et nytt utfartsmål på Jærstrendene. Neste byggetrinn er informasjonssenteret, som skal fortelle publikum om Jærstrendene landskapsvernområde, den dramatiske historien om forlis og redninger langs strendene, fyret og mulighetene for friluftsliv ved kysten. Fyret tilbyr allerede i dag servering, og det vil bli lagt til rette for overnatting. Jæren Friluftsråd vil holde publikum orientert etter hvert som arbeidet med Friluftsfyret skrider fram. Se nettsidene til Jæren Friluftsråd (www.jarenfri.no) for informasjon om åpningstider og utleie av fyret.

 Fyrstasjonen på Kvassheim ble opprettet i 1912. Tidligere var det etablert en ordning med tåkesignal på Kvassheimpynten. I 1990 ble fyret automatisert og avbemannet, og lyset ble erstattet av fyrlykt.