Lyktehuset på Færder fyr. Foto: Marianne Johnsen.

Rester av kvikksølv gjør at Kystverket fortsatt sier nei til besøk i lyktehuset på Færder fyr i ytre Oslofjord. Kystverket har den siste tiden fått søknader om både filminnspilling og korfremføring i toppen av det 43 meter høye støpejernstårnet.

-Etter en større jobb med kvikksølvsanering i tårnet, er det fremdeles kvikksølvdamp i bygningen. Kystverket har derfor sett seg nødt til å stenge av fyret for all type virksomhet, med unntak av nødvendig vedlikehold, går det frem av svarbrevet fra Kystverket til søkerne om filminnspilling.

I Kystverkets årsmelding for 2018 fremkommer det at det er foretatt kvikksølvsanering ved fyrstasjonene, og det er ingen lokaliteter med store mengder kvikksølv.

Alle fyrstasjonene der det har vært kvikksølv skal etterkontrollers. Luftkvaliteten på lokalitetene måles fremdeles ifølge Kystverket for å ivareta hensynet til de ansaatte. Kvikksølvsaneringen førte til at det ble levert inn rundt tre tonn rent kvikksølv og 196 kilo kvikksølvholdig avfall, ifølge årsrapporten for 2018.

Færder fyrstasjon. Foto: Marianne Johnsen.