Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Kvitholmen fyrstasjon ligger på en liten holme nord for Hustadvika og venneforeningen legger ned et stort arbeid for å legge til rette for at fyret blir tilgjengelig som utfartssted. Nå belønnes venneforeningen med Eide kommunes kulturstipend for 2011 på 5.000 kroner. Formannsakpet vedtok å gjøre stas på det aktive laget og kulturstipendet kan gis til enkeltpersoner, grupper eller lag/organisasjoner som holder på med kulturarbeid i Eide kommune. Kvitholmen har et 12m høyt tårn bygd opp av naturstein. Tårnet mangler lyktehus og fyrdriften er erstattet med en fyrlykt. Den øvrige bebyggelsen danner et lukket tun og omfatter maskinhus, boliger og uthus.

Foto: Riksantikvaren