Sjovegen Kystverket
19,3 milliarder kroner er i f.b.m. NTP tildelt sjøtransporten og havnene, men det har vært svært lite fokus på dette i debatten rundt transportplanen, mener kystdirektør Kirsti Slotsvik. Foto: Kystverket
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Kystdirektør Kirsti Slotsvik er forbauset over fraværende fokus på sjøtransport og sjøsikkerhet i debatten om Nasjonal Transportplan, og inviterer derfor til pressekonferanse på Aker Brygge i Oslo 27. juni.

Stortinget vedtok i forrige uke gjennom Nasjonal transportplan å gi Kystverket 19,3 milliarder kroner til å arbeide med å effektivisere sjøtransporten i Norge. Vel 3 milliarder av disse pengene er øremerket til konkreter tiltak for å legge forholdene bedre til rette for godstransport i utpekte havner i Norge. Dette gir blant annet et meget godt grunnlag for å nå målene som er satt for en mer miljøvennlig godstransport her i landet ved overgang fra vei- til sjøtransport, skriver Kystverket i en pressemelding.

Kystdirektør Kirsti Slotsvik er forbauset over at sjøtransport og sjøsikkerhet ikke  har fått en bredere oppmerksomhet i debatten om Nasjonal Transportplan.Hun inviterer derfor til et pressemøte for å legge frem Kystverkets planer for årene fremover der hun også vil snakke om hva som er gjort med hensyn til terrorsikring av den norske sjøtransporten etter 22.juli 2011.

Andre temaer som vil bli omtalt er:

Investeringer i infrastruktur i innseilinger og på land i ulike havner, prioriteringer langs kysten (verdiskapning fremfor distriktspolitikk og eventuelle sammenslåinger av mindre havner), støtteordninger til havnesamarbeid, fremtidsplaner for de største havnene (Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø osv.)

Kirsti Slotsvik

Med 19,3 milliarder kroner i lomma inviterer kystdirektør Kirsti Slotsvik til pressekonferanse på Aker Brygge.