alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Årboka ”Kystens Veivisere” for 2010 kommer! Boka lanseres på muséet på Lindesnes 25. mai, i forbindelse med arrangementet Kyst2010. Medlemmer av Norsk Fyrhistorisk Forening får som tidligere kjøpe boka til fin medlemspris (250 kr. ) + frakt, ved bestilling gjennom foreningen (bestillingen sendes til foreningen@fyr.no). Boka vil ellers kunne kjøpes – til full pris (349 kr) – på Kystverkmuséa.

Temaet for årets utgave av årboka er den sterke fyrbyggertradisjonen som finnes i Dalsfjorden (Volda kommune, Møre og Romsdal). Bjørn Arild Ersland har inter­vjuet mange av Kystverkets (tidligere) ansatte fra dette området, og står som forfatter av verket. Redaksjonen for boka har bestått av representanter for Kyst­verkmuséa, Kystverket og Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF). 

Nytt av året er at alle medlemmer av NFHF får kjøpe så mange bøker de vil for den spesielle medlemsprisen. Fyrforeninger som er medlem av NFHF, kan kjøpe inn bøker for videresalg på fyrene, sette den prisen de selv vil, og beholde for­tjenesten. Personer som ikke er medlem av NFHF, kan bestille boka ved hen­vendelse til post@lindesnesfyr.no