Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Vi fikk 350 000.- fra Fiskeri- og kystdepartementet!

I pressemeldingen «Tildeling av kystkulturmidler 2012» av 12.08 står følgende gladmelding:

Kultur og kulturminner er viktig for en nasjons historie. Kystkulturen må vi ta godt vare på, utvikle og formidle.

Over statsbudsjettet for 2012 er det bevilget 9,250 millioner kroner til kystkulturtiltak fra Fiskeri- og kystdepartementet. Av disse er 6,25 millioner kroner øremerket til Kystverkets etatsmuseum, og en million er satt av til Norges fiskerihistorie.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen har nå besluttet at følgende prosjekter skal få kystkulturmidler for 2012:

Norsk fyrhistorisk forening er en frivillig organisasjon som arbeider for vern av fyrstasjoner og for at fyrstasjoner kan tilrettelegges for bruk av allmennheten. Foreningen har også påtatt seg å drive nettiden www.fyr.no.
Norsk fyrhistorisk forening får 350 000 kroner i 2012
.

Foruten oss blir det midler også til Torstein Arisholm (maritim kulturhistoriker), Museum Nord/Norsk Fiskeværsmuseum , Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark , Værlandet Vel ( Askvoll kommune i Sogn og Fjordane) og Ishavsmuseet Aarvak (Brandal, Hareid kommune i Møre og Romsdal).