Landkjenning Lindesnes
Landkjenning Lindesnes er rammefortellingen, hvor den maritime historien fra området rundt Lindesnes fortelles.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen kom til Lindesnes fyr og deltok i lanseringen av kystreise.no.

Prosjektet er en spennende nysatsing støttet av Kystverket, Norsk kulturråd, Riksantikvaren, Fiskeridirektoratet, Fiskeri- og Kyst-departementet, Vest-Agder fylkeskommune og Sørlandets kompetansefond.

Her kan du se på videoen «Landkjenning Lindesnes«.

Heidi Eikremsvik

Lisbeth Berg Hansen l