Kystsanger m
Kva for songar representerer best ditt kystmiljø? Send inn ditt forslag til den nye Kystsangboka.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Forlaget Noteservice vil gi ut songbok med songar og viser frå kysten og det maritime miljøet. Forbundet Kysten er med i redaksjonen og oppfordrar deg og meg til å kome med innspel.

Har du forslag til viser som bør vere med i ei slik bok? Her kan du sjå forslaga som er komne inn så langt.

Frist for å sende inn forlag er 17. januar 2014.