Kystverket snur i spørsmålet om nedlegging av Naustskjæret fyrlykt. Opprinnelig var den karakteristiske fyrlykta foreslått nedlagt og fjernet – men Grytastranda og omegn Fiskarlag protesterte da laget mener fyrlykta er viktig for sjøsikkerheten i området.

– Det er positivt at Kystverket lytter til det lokale fiskerlaget og velger å beholde fyrlykta, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

I brevet fra Kystverket går det frem at bekymringene til brukerne av Ullasundet med tilhørende lykt, samt argumentene til Fiskarlaget, har gjort at man omgjør beslutningen om å legge ned fyrlykta. Naustskjæret fyrlykt vil i løpet av 2024 få installert ny moderne LED lyskilde, Samtidig blir fyrlykta omskjermet til dagens IALA standard.