Nå går det et tog, blant annet i forhold til å ivareta verneverdige fyrlykter. Kystverket ønsker innspill fra publikum. Foto fra Smørsund (Leif Andersen, Kystverket).

Kystverket Sørøst er i gang med planleggingen av et omfattende moderniseringsprosjekt av fyrbelysningen på strekningen Risør-Kristiansand. Modernisering av fyrlykter og lanterner. Dagmerker berøres ikke i prosjektet. Fyrstasjonene blir heller ikke berørt, med unntak av Ytre Møkkalasset og Grønningen.

Nye lykter og merker

Prosjektet innebærer oppgradering av fyrlykter og lanterner. Mange nye lykter og merker skal på plass. Dette for å forbedre sikkerheten for navigasjon på strekningen. Mange av dagens fyrlykter er ikke lenger tilpasset dagens krav til skjerming (IALA) på denne trafikkerte strekningen. Liknende prosjekter har KV-SØ gjennomført i Tvedestrandsfjorden i 2015 og i Indre Oslofjord i 2016. I praksis betyr dette at mange fyrlykter og lanterner skal fjernes og erstattes med nye LED-lykter med HIB. I tillegg vil det settes opp nye LED-lykter på nye steder. For enkelte nedlagte fyrstasjoner betyr dette kun at fyrlykten, som i sin tid erstattet fyret, blir fjernet og erstattet av LED.

Verneverdige

Det er flere fyrlykter på denne strekningen som av ulike årsaker er verneverdige. Noen er vernet i vedtak. Andre har verdi innen alder, konstruksjon, byggemateriale, sammensetting eller tilknytning til sitt nærmiljø. I denne forbindelsen har Kystverket nå sendt ut sitt forslag på høring. Fristen for å gi innspill og tilbakemeldinger til Kystverket er 14.10. Dette prosjektet ligger på kystverket.no under nyhetsarkivet.

André Schau
Styremedlem i Norsk Fyrhistorisk Forening