Kystverket og stiftelsen Alnes fyr er blitt enige om en leieavtale til en årlig verdi av 300 000 kroner. Foto: Norsk Fyrforening

Nylig ble Kystverket og stiftelsen Alnes Fyr enige om å fortsatte samarbeidet. En treårig leie- og samarbeidsavtale er undertegnet, med mulighet for en forlengelse i ytterligere to år.

– For oss er det flott å ha et utstillingsvindu på Alnes fyr, sier Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farlei i Kystverket til Sunnmørsposten. Han legger til at Kystverket driver stadig med utvikling av ny teknologi, og det er Kystverkets ønske at dette skal være tilgjengelig for de besøkende på Alnes.

Kystverket arbeider nå med å få på plass en liten VR-stasjon hvor publikum kan besøke andre fyr digitalt, fra Alnes, sier Tønnesen.

Avtalen gir stiftelsen en leieinntekt på 300 000 kroner årlig og innebærer  at Kystverket kan fortsette med å ha utstilling på opplevingssenteret. De besøkende kan få lære om de ulike aktivitetene kyst[1]verket har langs kysten. Her kan de via store skjer[1]mer lese om hvordan kysten er merket og hva de forskjellige sjømerkene betyr.

I tillegg kan de få se posisjonene til Kystverket sine fartøy, og hvilket arbeid de utfører nå, og har gjort siste året.

– Vi er veldig glade for å få videreføre det fantastiske samarbeidet vi har med Kyst[1]verket. Kystverket er en av vår viktigste samarbeidspartner og leietaker. Samarbeidet bi[1]drar til å gjøre besøkssenteret relevant. I tillegg til å vise ny teknologi, er det også viktig for stiftelsen å vise fram fyret og besøkssenteret. Vi opp[1]lever å ha lykkes med dette, og Alnes Fyr og opplevelsessenter er nå Norges tredje mest besøkte fyr, etter sørlandsfyrene Lista og Lindesnes, sier Are Opdahl på vegne av Stiftelsen Alnes Fyr, til Sunnmørsposten.

– Vi bruker Alnes Fyr og opplevelsessenter og selve fyret som en god parameter på hva som er mulig og relevant ny bruk av fyr- og fyreiendommer i Norge. Dette er til stor hjelp for utvikling av andre og ny bruksområder andre steder i landet, sier Tønnesen.