Kystverkmuseakake
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Kystverkmusea er Kystverkets eget etatsmuseum. De ble formelt opprettet i 2008, og runder dermed i år 5 år – med vakker kake.

Norsk Fyrhistorisk Forening benytter anledningen til å gratulere en god og viktig samarbeidspartner med rundt år!

Kystverkmusea er organisert som et nettverkssamarbeid mellom fire selvstendige museer: Lindesnes Fyrmuseum, Jærmuseet, Sunnmøre Museum og Museum Nord.