Fyrdirektør C F Diriks er en av våre store sjøhelter. Han er kjent for sin skarpe strek ved siden av at han sørget for en massiv utbygging av fyrstasjoner fra nord til sør.

Sjøfartsnasjonen Norge har hatt flere store sjøhelter som Thor Heyerdahl, Cort Adeler, Colin Archer og Peter Wessel Tordenskiold. Allehar satt sine spor i norsk sjøfartshistorie, men de færreste vet at vår femte sjøhelt – Carl Frederik Diriks – er den som har satt flest spor etter seg fra nord til sør.

Nå har man muligheten til å bli bedre kjent med denne sjøhelten i Fjellhallen på Lindesnes Fyr lørdag 13. januar. Kystverkmuseas Simen Lunøe Pihl holder foredrag om mannen som har vært den viktigste fyrdirektøren i norsk historie.

– Det er ingen som har betydd mer for utviklingen av sikkerheten langs norskekysten enn «Fyrdiriks». Det var under hans tid som fyrdirektør vi fikk en omfattende utbygging av fyr og sjømerker. I tillegg til dette og hans forfatterskap, så var han en anerkjent og dyktig tegner som spesialiserte seg på morsomme folkelivsskildringer. Dette er et foredrag fyrinteresserte må få med seg, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.