Andre Schau 2013
Vern gjennom bruk er nøkkelen til bevaring av fyrlinser og tåkesignaler, mener Andrè Schau.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Fyrentusiast gjennom 30 år; André Schau, er godt i gang med å lage en database over linseappater som er blitt slukket og/eller fjernet fra kystfyrene. Det ligger et sterkt ønske under om at denne informasjonsbanken skal gjøres tilgjengelig for alle.

Schau er siden i vinter NFHFs representant i samarbeid med Kystverkmusea når det gjelder dokumentasjon av linseapparater og tåkesignaler på hele kysten.

Denne dokumentasjonen er av styret i NFHF og av Kystverkmusea sett på som svært viktig og verdifull å få samlet. Dokumentene skal gjøres tilgjengelige for begge parter så snart han har alt på plass fra siste region, forteller han.

Museumsfaglig medarbeider ved Lindesnes Fyrmuseum, Simen Lunøe Pihl, signaliserte under årets landsmøte på Utsira at det trolig ville være mest naturlig å legge databasen hos Kystverkmusea. Tiden vil vise hvor Schaus dokumentasjonsarbeid vil bli lagret og gjort tilgjengelig for alle.

Hvor ble de av?

For mange linseapparater er blitt slukket og fjernet på kystfyr siden 2002. Derfor er det særdeles viktig å få status på disse i dag; type linseapparat, størrelse, hva har skjedd, når, hvor linseapparatet er i dag og hva er det erstattet med. Dette hører også inn under historikken på den respektive fyrstasjonen.

På landsmøtet foreslo Schau at Norsk Fyrhistorisk Forening og Kystverkmusea sammen lager en bildedatabase på nettsidene over linseapparater som er fjernet og som står på kontorer, museer og lager. Han tenker seg ett eller to bilder av hver linse med enkel faktatekst, og har en rekke bilder som han stiller disposisjon.

Hvilke bør taes vare på?

Samtidig i dette samarbeidet er det tenkt en arbeidsgruppe sammen med Kystverkmusea hvor en legger fram for Kystverket et forslag på linseapparater og tåkesignaler som en mener bør tas vare på i framtida.

Et ønske her er selvfølgelig at linse og tåkesignal også skal være en del av en fredet fyrstasjon, men dette er en debatt som også inkluderer Riksantikvaren i tillegg til Kystverket. Stikkord for å bevare disse viktige tekniske elementene er forvaltning: Turisme, potensial, tilgjengelighet for allmennheten, utleie, kystlag og venneforeninger, arrangementer, samt opplevelsen og forståelsen av en fyrstasjon.

Her er det tre sentrale spørsmål å formidle til allmennheten: Hvorfor bygde vi fyr? Hvorfor ble linseapparatet så viktig? Hvorfor hadde vi tåkesignaler?

 

Heidi Eikremsvik