Landsmote20161
Greta V. Sollie står i midten med rød fyr.no-t-tskjorte. Hun går nå ut av styret etter lang og viktig tjeneste. (Foto:Ola Sendstad)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Landsmote20162

Per Roger Lauritzen og André Schau forteller om fyrene i Oslofjorden, til både latter og interesse fra publikum. (Foto: Ola Sendstad)

Lørdag 2. april avholdt Norsk fyrhistorisk forening sitt landsmøte på Oslofjordmuseet i Asker. Det var god stemning og viktige innlegg.

Tekst: Ola Sendstad

Annenhvert år avholder Norsk fyrhistorisk forening sitt landsmøte med fagseminar på en fyrstasjon. Annenhvert år avholdes det i en noe mindre form i Oslo. Denne gangen var det tid for Osloområdet. Møtet ble avholdet på Oslofjordmuseet på Vollen i Asker. Før møtet ønsket daglig leder ved museet Tron Wigeland Nilsen velkommen og fortalte litt om bakgrunnen for og framtidige planer for Oslofjordmuseet.

Stort engasjement

Landsmøte i Fyrhistorisk forening er ikke et tørt møte der medlemmene stemmer ja eller nei til foreslått saker. Styret har tillitt, men fikk både konkrete forslag og visjonære tanker om arbeid framover og organisasjonens rolle. Styret ba selv om mandat til å bruke ett år på å vurdere foreningens formål og arbeidsmåte. Dette ble enstemming vedtatt og arbeidet vil pågå fram til neste landsmøte. Engasjement for bevaring og ny bruk av våre fyrstasjoner er stort, men skal fokus ligge på politisk arbeid eller informasjonsarbeid, historie eller ny bruk, med vekt på lokalt eller nasjonalt plan? Hvordan samarbeide bedre og hvordan tiltrekke seg nye generasjoner av medlemmer?

Fyrene i Oslofjorden

Etter møtet ble det foredrag om alle fyrene i Oslofjorden. Per Roger Lauritzen og André Schau er forfatterene bak boka Fyrene i Oslofjorden – Levende kulturminner. Til Oslofjordmuseet hadde de med seg både fyrlykt og lydfiler med tåkesignal. Tilsammen innehar de en imponerende mengde informasjon. Tidvis gled foredraget deres ut i en reneste utspørring fra publikum, og foredragsholderene besto med glans, til både latter og interesse.

HER kan du lese mer om Oslofjordmuseet.