e11167c3525b101e
Alnes fyr med nytt besøkssenter. Foto: Stiftelsen Alnes fyr.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Kystverkmusea og Norsk Fyrhistorisk Forening inviterer til fyrhistorisk seminar og landsmøte 24. – 26. mars 2017.

Tekst: Ola Sendstad

Fyrhistorisk seminar vil foregå i Ålesund på fredagen og på Alnes fyr på lørdagen. Selve landsmøtet blir på Fiskerimuseet i Ålesund søndag 26. mars.

Mer informasjon om programmet, endelig saksliste og sakspapirer blir sendt ut tre uker før. Alle medlemmer skal ha blitt tilsendt styrets forslag til saksliste, vedlagt siste medlemsbrev. Eventuelle medlemmer som ikke har mottatt dette bes ta kontakt.

Saker som medlemmene ønsker tatt opp på landsmøtet må være kommet inn til styret senest mandag 27. februar.

Send mail til info@fyr.no.

Les mer om flotte Alnes fyr HER.