UtsiraRiksantikvaren
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Landsmøtet vårt vil i år gå av stabelen 12. – 14. april 2013 på øya Utsira i havet vest av Haugesund.

Kommunen har 218 innbyggjarar og strekkjer seg over eit areal på 6,2 kvadratkilometer. Samlinga er eit samarbeid mellom Norsk fyrhistorisk forening, Kystverket og Kystverksmusea, og forutan årsmøte og val av nytt styre i NFHF, vil det også bli halde seminar under landsmøtet med tema: Formidling om og på fyrstasjonar.

Fyrstasjonen på Utsira vart etabler i 1843-1844 med to tvillingfyr, 200 meter frå kvarandre. Berre dei eine tårnet står att i dag, og sjølv om det med sine 13,3 m på ingen måte ruver i terrenget, er det likevel Utsira fyr som ligg høgast over havet av dei norske fyra. Det ligg på 78 meters høgd.Vi kjem tilbake til nærare program etter kvart.

Info om Utsira kommune