alt
LANDSMØTEHELG 2012
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Lørdag 24. mars samles medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening til landsmøte i Oslo. Møtestedet er Kulturvernets hus i Øvre Slottsgate, der NFHF har hatt kontor sammen med andre frivillige kulturvernorganisasjoner siden 2010. Med leieavtalen følger adgang til møterom. Det er første gang landsmøtet avholdes i Oslo.

Årets møte er et såkalt «lite» landsmøte. Landsmøtet i Stavern i 2011 vedtok å innføre en ordning med «lite» landsmøte enkelte år (ca. annethvert år) for å senke møtekostnadene. Et «lite» landsmøte innebærer at en fokuserer på å behandle årsmelding, regnskap, arbeidsplaner og budsjett, samt gjennomføre valg. Det blir fortsatt anledning til å møte fyrvenner og utveksle synspunkt på fyrhistorie, vern og bruk av fyr. Omfattende foreningssaker, faglige foredrag og fyrekskursjoner legges imidlertid etter dette i hovedsak til «store» landsmøter.  Bildet viser møtelyden på landsmøtet på Brekstad i 2009.

Etter eldre ordning møttes medlemmene i NFHF til landsmøte annethvert år. På grunn av ordningen fra 2010 med momskompensasjon, som krever landsmøtets godkjenning av regnskap hvert år, ble det nødvendig å innføre årlig landsmøte. Dette øker foreningens driftskostnader. En foreslo derfor å endre vedtektene, og innføre årlig landsmøte, men skille mellom «store» og «små» landsmøter. Dette forslaget fikk altså landsmøtets støtte.