Det lille sekretariatet i NFHF er del av landets store fyrfamilie. Landsmøtedeltagerne i 2019 besøkte Sula fyrstasjon. Foto: Marianne Johnsen.

Nå styrker vi sekretariatet vårt, slik at vi kan legge enda bedre til rette for fyrarbeidet i foreningen. Er du vår nye økonomi- og prosjektmedarbeider?

NFHF har ildsjeler som jobber for å bevare fyrstasjoner og gjøre dem tilgjengelige for allmennheten. Andre bidrar til å dokumentere og formidle fyrhistorien. Sekretariatet jobber administrativt for å skape gode rammer for dette arbeidet.

Nå søker vi en ryddig og arbeidsglad medarbeider som kan bidra innen økonomi og prosjektoppfølging. Vi tilbyr en variert deltidsstilling og spennende arbeidsfellesskap i Kulturvernets Hus i Oslo sentrum.

Les stillingsutlysningen og send søknad