Kystverket avholdt sin leietagersamling i maritime omgivelser på Ørlandet. Foto: Norsk Fyrforening

Kystverket og fyrforvaltere av fyrstasjonene var i helgen samlet til

 stor leietagersamling på Brekstad på Ørlandet. Fyr fra hele  landet

 var representert sammen med ansatte fra Kystverket.

Kystverket avholder leietagersamlinger hvert annet år – noe som bidrar til å

 styrke samholdet mellom den enkelte leietager og Kystverket. Dette er

 en arena for å oppdatere fyrforvalterne på Kystverkets planer og

 endringer i praksis som nye leieavtaler.

Fyrforvaltere fra hele landet var samlet til leietagersamling på Brekstad. I forgrunnen Fyrforvalter Johan Aakre fra Viberodden fyr, Harald Tronstad og Belinda Pedersen begge fra Kystverket. Foto: Norsk Fyrforening

 -Det er flott at Kystverket tar initiativ og inviterer leietagerne av

 norske fyr til slike samlinger. Det er etter min mening viktig for

 fyrsaken at man kan treffes til faglig og sosialt samvær, sier daglig

 leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening,

 Hun og flere av styrets medlemmer i Norsk Fyrforening var til stede i

 helgen på Brekstad. – Det er flott for oss å ha tettere kontakt med

 våre medlemmer, samtidig som vi ser viktigheten at samtlige fyr samles

 i vår forening, sier Skjæveland.

 Vert for årets leietagersamling var Kystverkets Sven Martin Tønnesen.

 Programmet var variert og en rekke emner som nye leieavtaler,

 vedlikeholdet på norske fyrstasjoner, brannvern, skade, vedlikehold og

 istandsetting sto på programmet.

Kjeungskjær fyr driftes av Kjeungen Kystlag, Foto: Norsk Fyrforening

 Flere av leietagerne holdt også korte foredrag om sin fyrstasjon og

 det arbeidet som gjøres på den enkeltes fyr.

 Lørdag kveld inviterte Kystverket til en tre retters middag – med

 sosialt samvær. – Det er gledelig at det allerede nå løst planlegges

 for neste samling, sier Henriette Marie Skjæveland.