Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Venelaget for Leirvik fyr fra venstre: Svein Folgerø, Randi Helland, Jan Kristofer Oma, Astrid Larsen, Bjørn Angell Bergh. Vara: Bolette Bergh, Heidi Eikremsvik og Per Gjermund Eldøen. Foto: Elisabeth Eriksen Meling.

Lenke til Venelagets facebookside.

I september 2011 fikk Leirvik fyr ved Stord sin egen venneforening. Stord kommune som eier fyret, opplyste at de jobbet med å finne passende driftsform. I tillegg trenger fyret å rustes opp. Det er lagt ut vann fra offentlig vannverk som vil bidra til å gjøre fyrstasjonen mer funksjonell for økt bruk. Meningen er at det skal stå til disposisjon for allmennheten. Nå er «Venelaget for Leirvik fyr» på plass. Hovedoppgaven er først og fremst å pusse opp fyret gjennom dugnadsinnsats. Leirvik fyr ble bygd i 1878 og nedlagt og erstattet med fyrlykt i 1903. Fyret ble opprettet som bemannet tåkesignal i 1930, og het da Leirvik tåkesignal. Avbemannet ca 1977, formelt nedlagt i 1978. Leder i Venelaget for Leirvik fyr, Bjørn Angell Bergh, forteller at hans far i åra 1930 – 1947 «gikk gradene» ved stasjonen, først som tilsynsmann, så fyrbetjent og til sist fyrmester. Selv var Bergh mye ute på fyret i barndommen, i perioder bodde familien der ute.