lindesnes fyr 3
Kystmuseet på Lindesnes satser stort på visualisering gjennom ny nettportal.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Fylkesrådmannen i Vest-Agder strammer inn kravene til Lindesnes Fyrmuseum. Hun begrunner dette med at institusjonene som fylkeskommunen har avtaler med må tilpasse driften til de årlige bevilgningene som gis. Hver institusjon er ansvarlig for å ha en drift hvor inntekter og utgifter balanserer, melder avisen Agder.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft foreslår at fylkespolitikerne avslår økning i driftstilskuddet til Lindesnes Fyrmuseum for 2013. Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum har en stab på 6,5 årsverk. I tillegg har museet en lærling, samt en stipendiat knyttet til virksomheten. I sommersesongen er mer enn 20 sesongansatte knyttet til driften. Nå ber fylkesrådmannen om at utgiftene må tilpasses inntektene.

Les saken i sin helhet i avisen Agder her.