ListaRiksantikvaren
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Firmaet Lavtox foretok i mars en befaring for å vurdere muggsopp i Lista Fyr. Skadene de fant var imidlertid langt mer alvorlige enn soppskadene.

Det er Vest-Agder fylkeskommune som leier området av Kystverket.
– Vi har ansvaret for vedlikeholdet på alt unntatt selve fyret og maskinhuset, forteller Hans Kristian Lund i Vest-Agder fylkeskommune til Lister24.
– Vi har kalket opp her flere ganger og sagt ifra til Kystverket om at alt ikke er som det bør være, sier Lund.
Blant annet er det et problem at det samler seg opp vann på gulvet. Lund har lest rapporten og er ikke i tvil:
– Rapporten kan ikke tolkes på noen annen måte enn at det må renovering til.

Volumutvidelse

Soppangrepene på veggene er skjemmende, men de skal ifølge rapporten ikke være alvorlige. Derimot var veggene skadet som følge av salter. Salter gir nemlig en volumutvidelse ved krystallisering. Dette fører igjen til dyptgående skader i murverk, noe som veggene i fyret bærer tydelig preg av ifølge Lavtox.

Kostbart

Lavtox konkluderer med at fyrtårnet trenger sårt rehabilitering som vil omfatte utvendige og innvendige arbeider. Årsaken er et stort etterslep av vedlikehold, og feil vedlikeholdstiltak. Det er snakk om kostbare og tidkrevende arbeider som må til. Blant annet mener Lavtox at alle fugene utvendig må skiftes ut.
– Veggkonstruksjonen bærer tydelig preg av langvarig fuktpåkjenning. Maling flasser, murpuss sprekker opp og i vinduskarmene pågår det korrosjon, heter det i rapporten.

Har ikke vurdert kostnadene

Harald Andreassen, avdelingsleder i Kystverket, havne- og farvannsavdelingen Sørøst, sier til Lister at Kystverket ikke har sett på kostnadene av renovering av Lista fyr enda.
– Det er kommet en vurdering av bygningen, men vi har ikke tatt stilling til hva vi skal gjøre enda, sier Andreassen.