Skalmen fyrstasjon. Foto: Nils Arve Lie.

Kystverket ønsker å rive Skalmen fyrstasjon i øyparadiset Smøla. Nå mobiliserer lokale ressurspersoner, og de har Smøla kommune, fylkeskommunen og NFHF i ryggen.

Kystverket har forberedt riving allerede i august-september, men lokalt er det ønske om å sette i stand fyret. Kulturminnet med den spektakulære beliggenheten er et viktig landemerke som folk bryr seg om.

– Skalmen fyrstasjon er katedralen ute på Smøla og bør åpnes for allmennheten, sier Sindre Holberg fra Holberg Shipping og Smøla Naturopplevelser. Han er en av dem som har engasjert seg i saken.
– Fyret har flott plassering og kunne blitt et spennende overnattingssted. Her har vi et eldorado for opplevelsesturisme, blant annet med muligheter for havrafting og havørnsafari.

Sindre Holberg fra Holberg Shipping og Smøla Naturopplevelser.

Smøla kommune ønsker bedre tid til utredning av muligheter og har ikke gitt Kystverket rivningstillatelse ennå. Fylkeskommunen i Møre og Romsdal har avgitt en høringsuttalelse i saken, hvor de fraråder riving på det sterkeste. «Skalmen fyrstasjon er eit verneverdig kulturminne/kulturmiljø som er med i Møre og Romsdal fylkeskommune sin Regionale delplan for kulturminne av nasjonal og regional verdi.»

Norsk Fyrhistorisk Forening støtter opp om de lokale kreftene som ønsker bevaring.
– Tiden hvor man rev fyr uten å vurdere mulighetene for ny bruk, er over, sier André Schau, som er styremedlem i NFHF.
– Skalmen fyrstasjon er et flott kulturminne som fortsatt har en rolle å spille i den lokale kystkulturen.

André Schau, styremedlem i NFHF.

Les mer om Skalmen fyrstasjon og se Historien om Skalmen fyr fra K2 Filmproductions: