Lyngør fyrstasjon. Foto: Per Roger Lauritzen.

Kystverket har forlenget Aust-Agder Turistforenings avtale om utleie av Lyngør fyrstasjon frem til 30. juni i 2024. Dette kommer frem i et brev til turistforeningen. Opprinnelig går leieavtalen av Lyngør fyr ut ved årsskiftet.

Kystverket skriver at arbeidet med revisjon av standardavtalene for utleie av fyrstasjonene av ulike årsaker har tatt lenger tid enn planlagt. 

Det blir derfor ikke mulig å begynne på arbeidet med nye leieavtaler før i 2023, går det frem av brevet fra seksjonssjef Guttorm Tomren i Kystverket til Aust-Agder Turistforening.

Turistforeningen driver utleie i to av bygningene på fyrstasjonen. Selve fyrbygningen er stengt for allmennheten og forbeholdt ansatte i Kystverket som feriebolig.

«Nåværende leieavtale blir derfor forlenget til 30.06.2024. Ny leieavtale med lengre varighet, normalt 10 år, vil bli utarbeidet i løpet av denne perioden. Vi håper å være godt i gang med denne prosessen før sommeren, slik at ny leieavtale forhåpentligvis kan være på plass innen utgangen av 2023», avslutter seksjonssjef Tomren brevet til Aust Agder Turistforening.