Kråkenes fyr er tildelt 30 000 kr, slik at veien ut til fyret kan gjøres tryggere for besøkende. Foto: Per Roger Lauritzen

I oktober lyste Norsk Fyrhistorisk Forening ut prosjektmidler. Nå er 475 000 kroner fordelt til gode tiltak på fyrstasjoner langs hele kysten!

Dette er tredje tildelingsrunde i et prosjekt som er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB. Midlene er øremerket tilrettelegging for ny bruk av fyrstasjoner.

Vi vil bidra til at fyrene blir allment tilgjengelige, uten at det går på bekostning av bevaringsverdien eller landskapet omkring.

Kulturminner i havgapet utsettes for ekstreme naturkrefter. Løpende vedlikehold og ny bruk av fyrene er mulig fordi gode krefter trekker sammen: Eier (som regel Kystverket), foreninger og private aktører. Takket være Sparebankstiftelsen DNB får 23 av våre medlemsfyr et tilskudd til viktige tiltak i 2020.

Les mer om støtteordningen og tildeling av midler.