Barøya fyrstasjon. Foto: Gunnar Lie Eide.

Tidligere i høst arrangerte Norsk Fyrforening regionalt fyrhistorisk seminar i Lødingen med innlagt omvisning på Barøya fyr.  For alle som er interessert i hvordan livet artet seg for fyrfamilien bør skaffe seg årets utgave av årboka til Lødingen lokalhistorielag.

Fyrvokter Konrad Johansens datter Rebekka Selte skrev ned historien om hvordan det var som barn å vokse opp på Barøya fyrstasjon i Vestfjorden tidlig på 1900-tallet. Et liv som til tider kunne være tøft og ensomt – man hadde kun hverandre. Vær og vind avgjorde hvorvidt man kom seg til fastlandet eller om postmannen kom frem med sin postbåt. Selte skriver blant annet om den gangen postbudet omkom på havet underveis til fyrstasjonen.

Seltes fortelling er skaffet tilveie av Gunnar Lie Eide som har fått den overlevet fra Seltes slektninger. Historien om livet på Barøya er viktig for at ettertiden skal forstå hvordan det var passe på fyrene langs kysten. Rebekka Selte måtte som barn ta sin del av nattevaktene for å passe på at ikke lyset i lykta slukket, og til enhver tid sørge for at det ikke var sot på linse og fyrglass.

Årboka inneholder også artikler om polarhelten som ble fyrvokter på Barøya og om Konrad Magdalenus Antoni Rask Johnsen som var fyrvokter på Rotvær fyr.

Årboka kan skaffes ved å ta kontakt med Lødingen lokalhistorielag