Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Etter at Lista Fyr DA mistet avtalen om drift av fyret, har fylkeskommunen hatt dialog med Farsund kommune om videre samarbeid. Kommunen ønsker kun å drive informasjonssenteret og ikke å stå for utleie av leilighetene. Edvin Tønnessen i Lista Fyr DA sier til Farsunds Avis at han gjerne vil drive videre med utleie av ferieleilighetene. — Vi har gjort det de siste fem årene, og vil gjerne fortsette med det. Steinar Eilertsen i kommunalseksjonen i Vest-Agder fylkeskommune sier de ønsker å få inn flere interesserte aktører. — Som en offentlig virksomhet er vi pålagt å legge tjenester ut på anbud, når det er snakk om større potensielle inntektskilder. Drift av utleieleilighetene har ikke vært lyst ut tidligere, fordi vi ikke visste da hvor stort omfang det ville bli. Nå ser vi at en anbudsrunde er nødvendig for å kunne gi et best mulig tilbud, sier Eilertsen.
Han mener det ikke var gitt at Farsund kommune skulle overta utleievirksomheten da Lista Fyr DA mistet leieavtalen.
Kommunen har signalisert at de ikke ønsker å ha ansvaret for leilighetene, kun informasjonssenteret. Jeg mener det er best at private aktører driver utleie, det er ikke det offentlige sin oppgave, sier Steinar Eilertsen.
I utlysningen søkes det etter foretak som kan stå for drift av utleieleilighetene fra 1.januar 2012. Det er de tidligere fyrassistentboligene som er omgjort til ferieleiligheter. Fylkeskommunen vil ha ansvaret for utvendig vedlikehold, teknisk anlegg og uteområdet. Tilbyder har ansvar for utleie og å foreta enkelt vedlikehold innvendig.

Daglig leder i Lista Fyr DA, Edvin Tønnesen, vil gjerne fortsette med utleie av ferieleilighetene. (Foto: Farsunds Avis)