Foto: Skibsaksjeselskapet Hesvik.

Kystverket ber kommunen gjenåpne søknaden om etablering av ny bygge på Ytre Møkkalasset fy utenfor Tvedestrand. Etablering av en ny brygge er vikti for drift og vedlikehold av fyret, som ble raktivert høsten 2021. Dette er gode nyheter sier Sven Gjeruldsen, styreleder i Møkkalassets Venner.

Opprinnelig søkte Kystverket om å bygge ny brygge på Ytre Møkkalasset i 2021, mens saken ble lukket av Arendal kommune på grunn av mangelfullt utfylt søknad. Nå har Kystverket tatt opp saken på nytt og ber kommunen behandle søknaden om å få etablert en ny brygge på fyret ytterst i havgapet i Flosta.

Av søknaden går det frem at man ønsker å etablere en brygge som er noe større enn den opprinnelige som sto på skjæret. Utseendemessig så blir brygga tilnærmet lik brygga som i sin tid sto på Ytre Møkkalasset.

-Selv om brygga skal benyttes av Kystverkets folk, så vil en ny brygge gjøre det lettere for folk å komme i land på Møkkalasset og beundre fyret på nært hold. Vi ser frem til at brygga kommer på plass, sier styreleder Gjeruldsen.

Han håper på en rask saksbehandling fra Arendal kommunes side. Både Raet nasjonalparkstyre og
Aust-Agder Fylkeskommunen har gitt Kystverket dispensasjon til å bygge brygga.