Ytre Møkkalasset fyr – ja, du leste riktig. I desember kommer boka om fyret, og den handler på ingen måte om møkk.

– Møkkalassets Venner har i flere år arbeidet for å bevare fyret og få dokumentert og formidlet fyrets spennende og dramatiske historie, forteller Svein Gj. Gjeruldsen. Han er medlem i Møkkalassets Venner og prosjektleder for bokutgivelsen.

Lokal kysthistorie

I denne historien inngår også hendelser langs kyststripen de kjenner som sin egen. De har samlet historien om Ytre Møkkalasset fyr og kystkulturhistorien fra områdene rundt fyret i en rikt illustrerte bok. Den er ført i pennen av Øivind Berg i samarbeid med Ingebjørg Ytterdal i Flosta historielag. Gjeruldsen regner med at boka, som er på 148 sider, er i bokhandelen rundt 10. desember.

Tekst: Heidi Eikremsvik


Oppdatering februar 2020

Førsteutgaven av praktverket ble fort utsolgt. Den utvidede andreutgaven kan du bestille på nettet eller kjøpe direkte fra Møkkalassets venner.