Hirtshals fyr er blitt vennskapsfyr med Ytre Møkkalasset fyr. Foto: Norsk Fyrforening

Ytre Møkkalasset fyr er blitt vennskapsfyr med danske Hirtshals fyr. -For oss var det helt naturlig å bli vennskapsfyr med fyret i Hirtshals. Den danske byen er Tvedestrands danske vennskapsby og hva er vel mer naturlig enn at Møkkalasset og Hirtshals blir vennskapsfyr, sier styreleder Sven Gj. Gjeruldsen i Møkkalassets Venner.

Møkkalassets venner og Støtteforeningen for Hirtshals fyr er denne uken blitt enige om vennskapsavtale seg imellom. -Jeg håper vennskapsavtalen skal bidra til at vi får et større fokus på viktigheten av å ta vare på våre fyrstasjoner. Hirtshals fyr har gjort en flott jobb med å skape fyret til en arena for kulturaktiviteter – uten at det går på bekostning av fyrsaken.  Jeg besøkte Hirtshals fyr i påsken og er imponert over hva de har fått til der, legger Gjeruldsen til.

Landfast

Hirtshals fyr er landfast i motsetning til Ytre Møkkalasset – noe som gjør fyret mer tilgjengelig for allmennheten enn vårt lokale fyr. -Vi er glade for å være vennskapsfyr med Møkkalasset, sier formand Peter Jensen i Støtteforeningen for Hirtshals fyr

Fullriggeren «Sørlandet» passerer Ytre Møkkalasset fyr utenfor Tvedestrand. Foto: Norsk Fyrforening

-Norsk Fyrforening synes det er flott at norske fyr tar kontakt med utenlandske kolleger og inngår avtaler om vennskapssamarbeid. Det er kort avstand fra Agder til den danske vestkysten – noe som kan bidra til økt fyrturisme  og fokus på fyrsaken i begge land, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Skjæveland opplyser at Møkkalassets Venner ikke er først ute med en vanneskapsavtale med et dansk fyr. – Torungen fyr utenfor Arendal allerede er vennskapsfyr med Det grå fyr i Skagen, sier hun.

Kjøpt fra staten

– Hirtshals Fyr ble kjøpt av Hirtshals Fyrfond 1. mai 2008 for tre millioner danske kroner, fra den danske stat som ville avhende fyret. På ett folkemøte drøftet man fremtiden til fyret. En diskusjon som endte med dannelsen av Støtteforeningen for Hirtshals fyr, forteller foreningens styreleder Peter Jensen.

Peter Jensen er styreleder i Støtteforeningen Hirtshals fyr.

Hirtshals Fyr ligger syd for innseilingen til havnebyen, og det ble tatt i bruk i 1863 – og fyret kan i år feire sin 160 årsdag. Selve tårnet er 35 meter høyt og man må passere 144 trappetrinn for å komme opp i lyktehuset. Fyret er oppført på et fundament av betong og granitt. Selve tårnet er i rød teglstein bekledt med hollandske klinker, I 1896 ble tårnets klinker kalket grå og siden 1960 har det vært hvitkalket.

Peter Jensen opplyser at fyret i fjor ble besøkt av 32 000 personer.