Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Medlemmer som vil søke momskompensasjon må gjøre dette via NFHF innen 1. august i år. I fjor fikk fire søkere 25.000 på deling, og det er lagt opp til en dobling i år.

Søknadsfrist for momskompensasjon er 15. august. Frist for innsending av revisorrapport er 1. september. Les mer på Kulturdepartementets nettsider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/tema/frivillig_virksomhet/momskompensasjon1.html?id=612515

Vær oppmerksom på at det kreves medlemskap i Frivillighetsregisteret og i en landsdekkende paraplyorganisasjon, som NFHF, for å kunne søke.  Les mer på www.lottstift.no