Guldholmen
Moss kommune har overtatt driften av Guldholmen fyr. (Foto: Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Moss kommune tar over driften av Guldholmen fyr etter Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr. Kommunen skal pusse opp bygningene, og det vil ikke være mulig å leie fyret i 2015.

Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr er positivt innstilt til at Moss kommune overtar driftsansvaret for Guldholmen fyr 1.juni 2015.
Miljødirektoratet vil bidra med inntil 4 millioner kroner for istandsetting av bygningene på Guldholmen. Behovet for å oppruste bygningene er stort. Stiftelsen ønsker å bidra til deler av driften av holmen sammen med Moss kommune, sier Willy Høvik på vegne av Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr.

Usikker rolle for stiftelsen

Moss kommune vil sikre videre bruk av Guldholmen for allmennheten, og samtidig bidra til å ta vare på kyst- og fyrhistorien i nærområdet. Det vil bli kunngjort når publikum kan booke fyret igjen, og eventuelle søkere må holde seg oppdatert via Moss kommune sine hjemmesider eller via Moss Avis. Det er ennå usikkert hvilken rolle stiftelsen vil få ved ny drift. Leietagere som allerede er booket inn i 2015 vil få mail med ytterligere informasjon.

Gullholmen

Guldholmen fyr vil være stengt for utleie i 2015 på grunn av opppussing. (Foto: Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr)

Fyret som del av kystkulturen

Arbeidet som er nedlagt på Guldholmen er gjort ut fra ønsket om å bevare en del av vår gamle kystkultur som er i ferd med å forsvinne. Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr håper at et opphold på Guldholmen kan være et lite bidrag til å minne folk om menneskets grunnleggende tilknytning til naturen. Samtidig er håpet at Guldholmen kan gi muligheter til rike naturopplevelser og skape trivelig og sosialt samvær.