Ledelsen i Norsk Fyrforening har hatt møte med Kystverket på hovedkontoret i Ålesund. Norsk Fyrforenings daglige leder Henriette Marie Skjæveland overrekker boka "En bolig på et lite skjær" til Kystdirektør Einar Vik Arset. I bakgrunnen Kystverkets Sven Tønnessen og Ingvild Kragset. Foto: Norsk Fyrforening

Ledelsen i Norsk Fyrforening har hatt møte med Kystverkets ledelse på hovedkontoret i Ålesund. På møtet drøftet man nye leieavtaler for fyrstasjonene, vedlikeholdsetterslep og andre fyrrelaterte saker som opptar Norsk Fyrforenings medlemmer.

-Det er viktig for Norsk Fyrforening å ha en god og konstruktiv dialog med Kystverket. Vi fikk snakket om flere saker som opptar Norsk Fyrforening med Kystverkets ledelse med kystdirektør Einar Vik Arset i spissen, forteller daglig leder Henriette Marie Skjæveland.

Foruten Kystdirektøren deltok Sven Tønnessen, Harald Tronstad, Ingvild Kragset og Guttorm Tomren fra Kystverket. 

Styreleder Sven Gjeruldsen deltok også på møtet. – Under møtet fikk vi tatt opp en rekke saker som Norsk Fyrforening er opptatt og på flere punkter var vi enige. Det vil alltid være områder der det er meningsforskjeller, men dialogen var god. Det at Kystdirektøren ledet møtet viser at Kystverket tar Norsk Fyrforening på alvor, og viser at de lytter til det vi har på hjertet. Vi er enige om å ha faste møter – noe styret og daglig leder er fornøyd med at vi får til, sier Gjeruldsen.

Flere av sakene som det ble snakket om på møtet, vil bli presentert på Kystverkets leietagersamling på Brekstad i juni.