Norsk Fyrforening har hatt møte med den politisk ledelsen i Klima- og miljødepartementet. – Vi fikk fremføre våre synspunkter og føler vi ble lyttet til. Det er viktig for en forening som vår, å kunne ha direkte dialog med regjeringsapparatet, sier styreleder Sven Gjeruldsen.

Statssekretær Kjersti Bergesen (Sp) og politisk rådgiver Kristoffer André Hansen (Ap) tok imot Norsk Fyrforening sammen med Kulturvernforbundet, Forbundet KYSTEN, Forsk Foreningen for Fartøyvern, Fortidsminneforeningen, Norsk Metalsøkerforening og Norsk Kulturarv.

Under møtet var man innom en rekke saksfelt som angår det frivillige arbeidet som legges ned innen kulturminne – og kulturarvsektoren.

Momskompensasjon

– Flere av våre medlemsfyr har fått avslag på sine søknader om momskompensasjon til frivilligheten. Et avslag som vi mener er fattet på feilaktig grunnlag. Dette gjelder også flere av medlemmene til både Foreningen for Fartøyvern og Fortidsminneforeningen. Det virket som hverken statssekretær Bergersen eller politisk rådgiver Hansen var klar over dette. De lovte å følge dette opp med Kultur- og likestillingsdepartementet, sier Sven Gjeruldsen.

Spørsmålet om forutsigbarhet i den grunnstøtten som bevilges til Norsk Fyrforening og de andre organisasjonene ble tatt opp av Norsk Fyrforening. – Her har vi nok en vei å gå, ettersom endringen fra i fjor er en ønsket utvikling fra regjeringens side. Jeg merke til at både Bergersen og Hansen noterte seg våre synspunkter.

Urettferdig

Norsk Fyrforening tok opp det forhold at flere av foreningens medlemsfyr ikke kan søke om statlige støttemidler fra Kulturminnefondet eller Riksantikvarens støtteordninger – fordi staten ikke støtter egne verneverdige bygninger. – Det er etter vår mening en urettferdig forskjellsbehandling av frivilligheten. Våre medlemmer må jobbe dugnad for å skaffe midler til å jobbe dugnad på fyrene. Dette var et forhold som både statssekretæren og den politiske rådgiveren merket seg, sier Sven Gjeruldsen.