Norsk Fyrhistorisk Forening hadde i formiddag et møte med statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen i Nærings- og fiskeridepartementet om situasjonen på norske fyr og hvordan man kan få til ny bruk.

Under møtet redegjorde NFHFs representanter for hva som er status på vedlikeholdsetterslepet på 530 millioner kroner. Et beløp statssekretæren ga uttrykk for at hun var kjent med. – Vi fremholdt at Kystverket trenger betydelige midler til vedlikehold av fyrstasjonene i årene som kommer. Vi var også inne på viktigheten av å til rette legge for ny bruk av fyrstasjonene. Statssekretæren kunne ikke gi noen konkrete løfter, men hun lyttet til det vi hadde og si.

-Jeg tror også at hun deler vår bekymring for den dramatiske situasjonen flere fyr i Midt-Norge befinner seg, sier leder av politisk gruppe og styremedlem André Schau i etterkant av møtet.

Foruten Schau så var NFHF representert i møtet med Knut Mørland og nestleder Sven Gjeruldsen.

Norsk Fyrhistorisk Forenings representanter understreket vår klare oppfordring til politikerne om at det må øremerkes midler til vedlikehold av fyr i bevilgningen til Kystverket. Statssekretæren sa seg ikke uenig i et slikt krav, men hun kom heller ikke med signaler om at regjeringen kom til å gå inn for øremerking.

Det var et godt møte. Vi er opptatt av å ha god dialog med den politiske ledelsen i departementet og vi synes statssekretæren viste stor interesse for fyrenes skjebne. Hun ha ga også uttrykk for ros og honnør til de mange tusen frivillige som daglig legger ned utallige dugnadstimer på norske fyrstasjonene, sier André Schau og Knut Mørland. 

Statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen har takket ja til å være til stede ved den store jubileumsfeiringen til Norsk Fyrhistorisk Forening i Stavern 20. august.